Obowiązująca Polityka prywatności jest dostępna w języku angielskim pod adresem www.realeye.io/about/privacy. Poniższy tekst został przetłumaczony z oryginału i w przypadku rozbieżności nie jest wiążący.

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2020/10/28

RealEye sp. z o. o. zarejestrowana w Polsce, 60-689 Poznań, ul. Obornicka 330, VAT: 9721299175 ("RealEye", "my", "nas" lub "nasz") prowadzi witrynę http://www.realeye.io ("Witryna"). Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników Witryny. Gromadzimy te informacje w celu świadczenia Usługi, identyfikowania użytkownika i komunikowania się z nim, odpowiadania na jego prośby/zapytania, obsługi jego zamówień i ulepszania naszych usług.

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu udostępniania i ulepszania Witryny. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas korzystania z naszej Witryny możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi imię i nazwisko użytkownika ("Dane osobowe").

Dostęp do kamery

NIE przechowujemy żadnych zdjęć ani filmów z kamer naszych panelistów. Cały proces przechwytywania danych z twarzy i pozycji oczu odbywa się w przeglądarce użytkownika i technologii front-end. Żadne wideo nie jest nagrywane podczas wykonywania testu i żadne obrazy nie są przechowywane po stronie serwera. Kamera jest wyłączana natychmiast po każdym teście. Dane z testu nie będą wykorzystywane do celów innych niż badawcze.

Nagrania z udostępnianiem ekranu

W przypadku badania żywych stron z nagrywaniem ekranu naszym celem jest pokazanie wzroku i kursora uczestników przeglądających daną witrynę internetową.

Nie ma on na celu zapisywania jakichkolwiek danych osobowych uczestnika, dlatego przed rozpoczęciem badania prosimy uczestników, aby NIE podawali żadnych danych osobowych podczas uruchamiania testu i uruchamiali test z przeglądarki "incognito". W ten sposób podczas sesji nagrywania ekranu jedynymi widocznymi elementami są ekran uczestnika z otwartą przeglądarką internetową (w trybie "incognito"), predykcja wzroku i pozycja kursora.

Może się zdarzyć, że uczestnik pokaże fragment danych osobowych podczas testu. W takim przypadku może on przerwać sesję, naciskając przycisk "Zatrzymaj udostępnianie", a wideo nie zostanie zapisane.

Pliki wideo są przechowywane w naszych zaszyfrowanych zasobnikach S3 (AWS, Amazon Web Services), do których dostęp mają tylko właściciele badań.

Dane rejestru

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszej Usługi ("Dane rejestru"). Te dane rejestru mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego ("IP") komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszego Serwisu, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, Mixpanel, Intercom, które gromadzą, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszej Usługi.

Te strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z Usługi, i mają własne Polityki prywatności dotyczące sposobu wykorzystywania takich informacji.

Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które gromadzą, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszej Usługi. Ci zewnętrzni dostawcy usług mają własne polityki prywatności dotyczące sposobu wykorzystywania takich informacji.

Komunikacja

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim za pośrednictwem biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które Sekcja Komunikacja jest przeznaczona dla firm, które mogą kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuletyny e-mail) lub innych metod. Aby uzyskać pełną sekcję dotyczącą ujawniania informacji, należy utworzyć własną Politykę prywatności.

Pliki Cookie

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera. Podobnie jak wiele innych witryn, używamy plików cookie do gromadzenia informacji. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Witryny.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Zgodność z RODO

RealEye Sp. z o.o., właściciel platformy RealEye.io, zapewnia, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i odpowiedzialnie, aby zachować zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

RealEye Sp. z o.o. jest polską (członek UE) firmą, która działa zgodnie z prawem Unii Europejskiej (EU)
RealEye Sp. z o.o.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań / POLSKA
NIP: PL 9721299175
REGON: 38269843800000

RealEye dąży do odpowiedzialnego wykorzystywania danych i ich ochrony.

Dane osobowe są gromadzone, gdy jest to absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszej firmy.

RealEye nie sprzedaje (i nigdy nie będzie sprzedawać) danych osobowych stronom trzecim. Nasza działalność nie polega na zarabianiu na użytkownikach lub ich danych za pomocą innych metod.

Dane przechowywane na koncie RealEye są dostępne tylko wtedy, gdy musimy rozwiązać problem techniczny, wspierać korzystanie z produktu, obsługiwać zadania związane z konserwacją i optymalizacją (wydajność, UX, UI) wewnętrznie przez naszych pracowników.

Czy RealEye jest zgodny z RODO?

Tak, RealEye jest w pełni zgodny z RODO. Spełniamy wszystkie aspekty zasad prywatności danych.

Kroki podjęte przez nas w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych:

  • Pełny audyt danych. Przeprowadziliśmy pełny audyt sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w RealEye.
  • Aktualizacja polityki prywatności. Sprawdziliśmy i wprowadziliśmy drobne aktualizacje do naszej polityki prywatności, aby zawrzeć jasne, wyraźne wyjaśnienia dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego gromadzone są dane osobowe.
  • Umowa o ochronie danych (zostanie opublikowana wkrótce). Nasi klienci i wszelkie inne strony trzecie mogą zażądać od nas umowy prawnej, która obiecuje prawidłowe wykorzystanie wszelkich przechowywanych danych osobowych.
  • Dostarczanie informacji o naszych podwykonawcach przetwarzania (podmiotach przetwarzających dane). Pełna lista naszych podmiotów przetwarzających dane jest dostępna tutaj.
  • Szkolenie z prywatności danych dla pracowników RealEye. Przeszkoliliśmy naszych pracowników/kontrahentów w zakresie prywatności danych i RODO.

Inne zasady zgodnośi

RealEye nie przechowuje żadnych informacji o kartach kredytowych, ale korzysta z Braintree (firmy PayPal) jako podmiotu przetwarzającego dane dotyczące płatności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 28.03.2019 r. i pozostanie w mocy, z wyjątkiem wszelkich zmian jej postanowień w przyszłości, które wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, a użytkownik powinien okresowo sprawdzać niniejszą Politykę prywatności. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian w Polityce Prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie tych zmian oraz zgodę na przestrzeganie i związanie się zmienioną Polityką Prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem podanego nam adresu e-mail lub umieszczając wyraźne powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@realeye.io.