Wybór zwycięskiej reklamy wideo Heinekena bazując na analizie emocji

Beata Lewandowska
7 min czytania + 2 minuty oglądania kreatywnych reklam!

W świecie reklamy jednym z najważniejszych wskaźników sukcesu jest to, jakie dana reklama wyzwala emocje. Oczywiście, ważnym jest, aby reklama była zauważalna, przyciągała uwagę konsumentów, ale (zwłaszcza dla reklam wideo) emocje wydają się być kluczowe.

Grafika poniżej przedstawia różnicę w poziomie radości między dwoma reklamami Heinekena reklamami Heinekena. Widoczne jest, ze jedna z nich dostarcza widzom więcej radości i jasnym jest, że taka wiedza może bardzo pomóc podczas planowania kampanii.

Poziom radości , wyniki zebrane od 27 badanych narzędziem do analizy emocji RealEye

Jak pozyskać taką wiedzę?


Można to zrobić na kilka sposobów: przeprowadzić ankietę w grupie kontrolnej, spotkać się z uczestnikami, aby z nimi porozmawiać (zapytać o opinię, zobaczyć ich reakcje) lub… zastosować analizę emocji odczytywanych z mimiki twarzy. Według Wikipedii: „jest to proces pomiaru ludzkich emocji poprzez mimikę”. Wszystkie te ekspresje można wykryć za pomocą komputera i zwykłej kamery internetowej. Algorytmy analizują kształt i ruch głównych rysów twarzy (brwi, oczu, ust) i przekładają to wszystko na ludzkie emocje - radość, smutek, strach, wstręt itp.

Kampania reklam wideo Heinekena

Do przeprowadzenia tego badania wybraliśmy 5 reklam Heinekena, wliczając 4 reklamy Heinekena 0,0% (przekaz wszystkich czterech był podobny). 27 uczestników zostało poproszonych o obejrzenie tych reklam jedna po drugiej (w przypadkowej kolejności) , a po obejrzeniu każdej z nich, o odpowiedź na pytanie: Co myślisz o tej reklamie?

 • Widziałem/łam po raz pierwszy, PODOBAŁA MI SIĘ!
 • Widziałem/łam po raz pierwszy, NIE PODOBAŁA MI SIĘ!
 • Widziałem/łam to już wcześniej, PODOBAŁA MI SIĘ!
 • Widziałem/łam to już wcześniej, NIE PODOBAŁA MI SIĘ!

Zanim zaczniemy analizę wyników, możesz samodzielnie wziąć udział w badaniu (i zobaczyć swoje wyniki od razu po teście) klikając TUTAJ

Zobaczmy, jakie wyniki otrzymaliśmy. Z pewnością wszystkie reklamy mogą być ocenione pozytywnie pod kątem eye-trackingu i emocji. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż analizowane reklamy są na bardzo wysokim poziomie, bardzo popularnego produktu, wielkiej, międzynarodowej firmy.

Reklama 1: Heineken 0.0, Teraz możesz: Prezentacja

Wyniki: Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wyniki badania

Wykres utrzymuje się na podobnym poziomie przez cały czas trwania reklamy. Wynik oscyluje od 0,06 to 0,24 punktu (w skali od -1 do 1). Widać, że najniższa wartość jest osiągnięta podczas odsłony produktu, gdy badani nie znają jeszcze kontekstu. Potem, wydają się być zdziwieni reakcją ludzi na filmie, ale w momencie wyjaśniającym scenę, oglądający wydają się nieznacznie uśmiechać.

Reklama 2: Heineken 0.0, Teraz możesz: Stacja Paliw

Wyniki: Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wyniki badania

Na początku reklamy, podobnie jak na poprzednim wideo, nic szczególnego się nie dzieje, więc poziom radości jest bliski 0. Jednak po wyjaśnieniu absurdu sytuacji poziom radości wyraźnie i znacząco wzrasta (średnio do 0,24 punktu).

Reklama 3: Heineken 0.0, Teraz możesz: Parking

Wyniki: Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wyniki badania

Jak dotąd, ta reklama wydaje się być najlepszą, najbardziej bawiącą z reklam. Wykres sięga 0,32 punktu, w momencie ujawnienia żartu.

Reklama 4: Heineken 0.0, Teraz możesz: Szatnia

Wyniki: Kliknikj tutaj, żeby zobaczyć wyniki badania

Najwyższą wartością na tym wykresie jest 0,18 punktu. Wykres jest płaski i niezbyt zmienia się, nawet w kulminacyjnym momencie. Prawdopodobnie reklama ta nie jest najlepszym wyborem.

Porównajmy teraz te 4 reklamy z najpopularniejszą reklamą Heinekena (z innej kapanii).

Reklama 5: Reklama Lodówka Heinekena

Wyniki: Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wyniki

Dla tego wideo, poziom radości stale wzrasta przez cały czas trwania reklamy, osiągając 0,42 punktu (!). Nie ma tu wyraźnie zaznaczonego punktu kulminacyjnego, który zmieniałby nagle reakcje widzów, ale poziom radości wyraźnie przewyższa wszystkie poprzednie reklamy!

A zwycięzca jest...

Jasne jest, że "Reklama Lodówka Heinekena" dostarcza najwięcej rozrywki oglądającym. Łatwo także określić, która z reklam pochodzących z kampanii produktów 0,0% wygrywa w kontekście wzbudzanych emocji (Parking), gdyż poziom radości jest najwyższy spośród pozostałych reklam.

Poziom radości , wyniki zebrane od 27 badanych narzędziem do analizy emocji RealEye

Cała kampania jest stworzona na naprawdę dobrym poziomie. Wszystkie wykresy osiągają wartości większe od 0, a z deklaratywnych odpowiedzi wiemy, że badani dobrze się bawili biorąc udział w badaniu RealEye i oglądając analizowane reklamy.

Podsumowując

Jakie są zalety naszego rozwiązania?

 • Łączy wnioski płynące z eye-trackingu, analizy emocji i odpowiedzi deklaratywnych.
 • Badani mogą wziąć udział w teście będąc w swoim domu, w naturalnym, niezakłócającym wyników środowisku (w przeciwieństwie do laboratorium).
 • Pozwala na porównywanie wyników z różnych grup docelowych poprzez opcję łatwego filtrowania uczestników badania. Można na przykład sprawdzić jak jak reklama jest postrzegana przez mężczyzn, a jak przez kobiety, albo jak tę samą reklamę postrzegają ludzie w różnym wieku (ta opcja nie była włączona w powyższym badaniu). Można także przefiltrować uczestników po tagach, które można łatwo samemu przypisać badanym (np. w zależności od ich odpowiedzi udzielonych w ankietach).
 • Łatwo można dostrzec punkt kulminacyjny reklamy (i, jeśli taki istnieje, zaobserwować, czy wpływa na odbiór reklamy).
 • Może się zdarzyć tak, że badany nie zdaje sobie sprawy jak bardzo podoba się mu/jej reklama, celowo odpowiedział/a w sposób wprowadzający w błąd lub nie chciał/a się przyznać, że reklama mu/jej się spodobała. Dzięki tego typu badaniom jesteśmy w stanie odpowiedzieć na poziomie behawioralnym, a nie deklaratywnym.
 • Pozwala oszczędzić pieniądze nawet przed opublikowaniem kampanii - możesz przeznaczyć większy budżet na reklamy z najwyższymi wynikami.
 • Wyniki są dostępne natychmiast po ukończeniu testu przez osobę badaną. To oznacza, że całe badanie można przeprowadzić nawet wprzeciągu jednego dnia.

Nie wahaj się, wypróbuj to narzędzie i wynieś swoje badania (i reklamy) na zupełnie inny poziom. Pamiętaj, że najważniejsze jest jak konsumenci postrzegają reklamę - ich opinie, ale także emocje.

Chcecie wiedzieć więcej? W porządku! Porównajmy zatem wyniki wykresów emocji z wynikami ankiet.

Zaskakujące jest to, że dla osób, które widziały te reklamy po raz pierwszy, wyniki emocji i odpowiedzi deklaratywnych wydają się być zbliżone - wygrywającymi reklamami jest "Stacja paliw" i "Parking" (choć w tym przypadku pierwsza wygrywa). Wyjątek stanowi reklama "Lodówka Heinekena" - najbardziej znana i bez wyraźnie zdefiniowanego punktu kulminacyjnego.  Kolejnym wnioskiem może być fakt, że ludziom, którzy widzieli reklamę wcześniej, podobała się. Ten fenomen lubienia tego, co już się kiedyś widziało jest dobrze znany badaczom prowadzącym badania neuronaukowe. Dokładnie to zjawisko zaistniało w przypadku reklamy z lodówką -bazując na odpowiedziach z ankiet, jest to najgorsza z badanych reklam, ale ewidentnie osiąga najwyższe wyniki w kontekście poziomu radości.

Analizując wyniki badania, możemy wykorzystać jeszcze jedną, bardzo przydatną opcję. Możemy każdemu badanemu przypisać tagi, a potem przefiltrować wyniki po tych tagach.

W tym przypadku, tagi zostały utworzone bazując na podstawie odpowiedzi zebranych z ankiet. Każda osoba badana otrzymała 5 tagów (bo było 5 badanych reklam), gdzie każdy tag zawiera nazwe reklamy inumer odpowiedzi, gdzie:

 • nazwa:
  • “parking” oznacza Reklama 3: Heineken 0.0, Teraz możesz: Parking
  • “gas” oznacza Reklama 2: Heineken 0.0, Teraz możesz: Stacja Paliw
  • “locker” oznacza Reklama 4: Heineken 0.0, Teraz możesz: Szatnia
  • “presentation” oznacza Reklama 1: Heineken 0.0, Teraz możesz: Prezentacja
  • “fridge” oznacza Reklama 5: Reklama Lodówka Heinekena
 • numer odpowiedzi:
  • “1” oznacza “Widziałem/łam po raz pierwszy, PODOBAŁA MI SIĘ!”
  • “2” oznacza “Widziałem/łam po raz pierwszy, NIE PODOBAŁA MI SIĘ!”
  • “3” oznacza “Widziałem/łam to już wcześniej, PODOBAŁA MI SIĘ!”
  • “4” oznacza “Widziałem/łam to już wcześniej, NIE PODOBAŁA MI SIĘ!”

Tak więc, np., tag “gas1” oznacza, że uczestnik badania po obejrzeniu reklamy "Stacja paliw" odpowiedział, że widział tę reklamę po raz pierwszy i podobała mu się. Następnie, na pulpicie map cieplnych, można przefiltrować wyniki (jak pokazano na obrazie obok):

Zobaczmy na przykładzie, co możemy uzyskać z tych dodatkowych informacji. Dla "Reklamy 3: Heineken 0.0, Teraz możesz: Parking" możemy zobaczyć wyniki dla:

ludzi, którzy widzieli tę reklamę po raz pierwszy i podobała im się

ludzi, którzy widzieli tę reklamę po raz pierwszy i nie podobała im się

ludzi, którzy wcześniej już widzieli tę reklamę i podobała im się

Ludzie, którzy zadeklarowali, że reklama im się nie podobała, naprawdę na to wskazywali (bazując na wykresie emocji) - ich wykres radości jest płaski i bliski 0 (momentami wartości były ujemne, co wskazuje na brak zadowolenia). Dla pozostałych dwóch grup, którym reklama się podobała, nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy wykresami (maksymalne wartości dla obu wynosiły 0,37 i 0,33 punktu), lecz dla osób, które nie widziały wcześniej tej reklamy, wykres zmienia się gwałtowniej w momencie przedstawienia żartu (punktu kulminacyjnego) i utrzymuje nieco wyższe wartości.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami!

„Śledzenie wzroku za pomocą kamery internetowej ma ogromny potencjał w badaniach rynkowych, a firma RealEye włożyła wiele wysiłku w dostosowanie swoich rozwiązań do naszych potrzeb. Udało nam się przeprowadzić wywiady online na żywo z uwzględnieniem śledzenia wzroku i nie możemy się doczekać, aby wykorzystać to badanie pilotażowe, aby wziąć w nim udział dalsze korzyści z tego rozwiązania w przyszłych badaniach.”

Stefan Papadakis
Insight Consultant, IPSOS

„Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co Adam zbudował pod marką RealEye. To zdumiewające, jak łatwo i szybko można śledzić i analizować ruchy gałek ocznych na stronie lub grafice”.

David Darmanin
CEO, hotjar.com
Zaufali nam freelancerzy, małe i duże firmy, studenci i uniwerystety z całego świata.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Udowodniono, że badania RealEye mają dokładność około 110 pikseli. Pozwala to na analizę zachowania użytkowników na stronie z dokładnością sięgającą wielkości pojedynczego przycisku.
Częstotliwość próbkowania może osiągnąć nawet 60 Hz.
Dla dokładniejszej analizy dokładności eye-trackingu wykorzystującego kamery internetowe, zapoznaj się z poniższymi artykułami:
W Twoim badaniu mogą wziąć udział ludzie zaproszeni przez Ciebie, lub paneliści dostarczeni przez RealEye. Możesz zaprosić swoich użytkowników lub panel uczestników i udostępnić im badanie wysyłając link uczestnictwa. Wszystko, czego potrzebują, to laptop/PC z kamerą internetową.
Posiadamy także sieć panelistów z całego świata - głównie z Wielkiej Brytanii i USA. Do zadania można przypisać losowo wybranych użytkowników. Nazywamy ich panelistami RealEye. Nie pokażemy im Twoich bodźców przed rozpoczęciem testu, więc ich reakcja będzie naturalna.
Uwaga: uczestnicy RealEye nie mogą brać udziału w badaniach stron internetowych, ani dłuższych niż 10 minut. Przeczytaj więcej o ograniczeniach tutaj.
Płatności są możliwe tylko w rozliczeniu miesięcznym (lub rocznym), nie ma zatem możliwości płacenia za badanie z osobna. Można jednak anulować licencję w dowolnym momencie (nawet w miesiącu zakupu) – dostęp do konta zostanie zachowany do końca okresu rozliczeniowego (czyli 30 dni od ostatniej płatności).
Możesz łatwo zintegrować narzędzie RealEye z narzędziami zewnętrznymi (np. ankietami), a także porównać wyniki uzyskane z innych narzędzi za pomocą danych zawartych w plikach CSV (np. na podstawie sygnatury czasowej).